Етнічний  склад  населення  Львова  (у контексті суспільного розвитку Галичини). Монографія Cover

Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини). Монографія

ISBN/ASIN: 9666133784 | 2005 | Ukrainian | pdf | 357/357 pages | 18.2 Mb
Publisher: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка | Author: Лозинський Роман Мар’янович

Досліджено динаміку етнічного складу населення Львова від часу заснування міста й до сьогодення. Етнічний склад проаналізовано в контексті суспільного розвитку Галичини. Простежено вплив різних факторів на формування та динаміку етнічного складу, а також зміну їхньої важливості залежно від історичних періодів та функцій, які виконувало місто в місцевій системі розселення. Значну увагу приділено динаміці кількості головних етнічних груп, що мешкали у Львові, етнічній мікрогеографії міста, етнічним особливостям соціальної структури населення, проблемам адаптації міґрантів різного етносоціального походження до умов життя у місті, особливостям розвитку реґіональної системи розселення, зокрема, процесу урбанізації населення.
Для наукових працівників, студентів, усіх, кого цікавить історія та географія Львова й Галичини.

Download Етнічний  склад  населення  Львова  (у контексті суспільного розвитку Галичини). Монографія

Category: Uncategorized

money back guarantee