Історія українського письменства Cover

Історія українського письменства

ISBN/ASIN: 5770788364 | 1995 | Ukrainian | djvu | 692/692 pages | 10.4 Mb
Publisher: Феміна | Author: Єфремов Сергій Олександрович

Сергій Єфремов—одна з найколоритніших постатей

в українському літературознавстві. Автор понад 3000 пуб¬

лікацій, найбільш відомий своєю «Історією українського

письменства», яка в Україні, на жаль, видана не була.

А це єдина авторська робота, яка охоплює український

літературний процес від давнини до 20-х років нинішнього

століття. Науковий метод у ній позначений виразною інди¬

відуальністю і точністю фахових характеристик. Застосу¬

вавши соціологічний принцип у прочитанні літературних

явищ,, С. Єфремов створив наукову номенклатуру україн¬

ського письменства, якою з певними заувагами й донині

послуговуються представники всіх літературознавчих шкіл.
Книга має неабияку цінність для науковців, учителів,

студентів, учнів, усіх, хто не байдужий до українського

слова.

Download:
Історія українського письменства

Category: Uncategorized
Tags:

money back guarantee