Статика горения и i-t диаграмма продуктов сгорания органического топлива Cover

Статика горения и i-t диаграмма продуктов сгорания органического топлива

ISBN/ASIN: N/A | 2005 | Russian | pdf | 19/19 pages | 0.48 Mb
Publisher: ХПИ

Download Статика горения и i-t диаграмма продуктов сгорания органического топлива

Category: Uncategorized
Tags:

money back guarantee