The General Principles of Law as Applied by International Tribunals to Disputes on Attribution and Exercise of State Jurisdiction: Proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op Gezag van den Rector Magnificus Dr. B. G. Escher, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Publiek te Verdedigen op Woensdag 3 April 1946, des Namiddags te 3 Uur Cover

The General Principles of Law as Applied by International Tribunals to Disputes on Attribution and Exercise of State Jurisdiction: Proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op Gezag van den Rector Magnificus Dr. B. G. Escher, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Publiek te Verdedigen op Woensdag 3 April 1946, des Namiddags te 3 Uur

ISBN/ASIN: 9789401503754,9789401509558 | 1946 | English | pdf | 272/281 pages | 15.4 Mb
Publisher: Springer Netherlands | Author: Alexander Marie Stuyt (auth.) | Edition: 1

Download:
The General Principles of Law as Applied by International Tribunals to Disputes on Attribution and Exercise of State Jurisdiction: Proefschrift ter Verkrijging van den Graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op Gezag van den Rector Magnificus Dr. B. G. Escher, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Publiek te Verdedigen op Woensdag 3 April 1946, des Namiddags te 3 Uur

Category: Uncategorized

money back guarantee