Een patiënt met stress en burnout: in de huisartspraktijk Cover

Een patiënt met stress en burnout: in de huisartspraktijk

ISBN/ASIN: 9789031382606,9789031382613 | 2010 | Dutch | pdf | 107/104 pages | 0.83 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Bart Verkuil, Arnold van Emmerik, Roelf Holtrop (auth.) | Edition: 1

Targets halen, omgaan met vervelende leidinggevenden, computerproblemen, files, en burenruzie kunnen oorzaken zijn van tijdelijke, soms zelfs chronische, stress en burnout. In Een patiënt met stress en burnout worden tal van oorzaken en de nare, soms ingrijpende, gevolgen van stress en burnout beschreven. Niet alleen wordt ingegaan op wat de patiënt zelf overkomt, maar ook op wat mensen in de directe omgeving van de patiënt doormaken.Een patiënt met is ontwikkeld om huisartsen te informeren over patiënten met een psychische stoornis of klacht. Een stoornis kan de omgang met de patiënt of de behandeling van een andere aandoening immers sterk beïnvloeden. Psychische stoornissen komen binnen de huisartspraktijk veel voor, maar wat kun je er als huisarts zelf mee? Deze boekenreeks geeft de huisarts handvatten om adequate hulp te kunnen verlenen en patiënten de weg te wijzen naar zelfhulp of gespecialiseerde behandeling.

Download:
Een patiënt met stress en burnout: in de huisartspraktijk

Category: Uncategorized

money back guarantee