Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Ksiȩstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535 przez Bernarda z Rachtamowic Wapowskiego, ze świeżo odkrytego spółczesnego rȩkopismu, z jȩzyka łacińskiego na ojczysty przetłómaczył, przypisami objaśnił, poczet rzeczy i osób dodał Mikołaj Malinowski Tom 1 Cover

Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Ksiȩstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535 przez Bernarda z Rachtamowic Wapowskiego, ze świeżo odkrytego spółczesnego rȩkopismu, z jȩzyka łacińskiego na ojczysty przetłómaczył, przypisami objaśnił, poczet rzeczy i osób dodał Mikołaj Malinowski Tom 1

ISBN/ASIN: N/A | 1847 | Polish | pdf | 504/504 pages | 32.0 Mb
Publisher: Wilno Nakładem Teofila Glücksberga | Author: Bernard Wapowski; Mikołaj Malinowski

Download Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Ksiȩstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535 przez Bernarda z Rachtamowic Wapowskiego, ze świeżo odkrytego spółczesnego rȩkopismu, z jȩzyka łacińskiego na ojczysty przetłómaczył, przypisami objaśnił, poczet rzeczy i osób dodał Mikołaj Malinowski Tom 1

Tags:

money back guarantee