Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals Cover

Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals

ISBN/ASIN: 9789031388912,9789031388929 | 2011 | Dutch | pdf | 482/477 pages | 2.66 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: dr. Chris Kuiper promoveerde, dr. Yvonne Heerkens (auth.), dr. Chris Kuiper promoveerde, dr. Yvonne Heerkens, drs. Marcel Balm, dr. André Bieleman, dr. Noks Nauta (eds.) | Edition: 2

Het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie is een kerntaak voor paramedici en arboprofessionals. In sociaal opzicht is arbeidsparticipatie belangrijk omdat het bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfrespect. Maar niet iedereen kan een baan vinden of houden. Bovendien zullen door de stijgende pensioenleeftijd meer werknemers te kampen krijgen met arbeidsbeperkingen. Hoe kunt u als paramedicus of arboprofessional uw cliënten ondersteunen in het arbeidsparticipatieproces?Het antwoord op deze vraag vindt u in de tweede editie van Arbeid & Gezondheid. De geactualiseerde denkmodellen en onderwerpen in dit handboek dienen als handvatten voor professionals om de arbeidsparticipatie van hun cliënten te optimaliseren. Daarbij is kennis vanuit verschillende disciplines noodzakelijk.In de eerste editie lag de nadruk op interventie (preventie, behandeling en reïntegratie). Deze uitgebreide herziening bespreekt de rol van professionals in drie praktische contexten: (meer) aan het werk, aan het werk (blijven) en weer aan het werk. Daarvoor wordt in deel 1 het theoretische kader aangeboden. Deel 2 gaat vervolgens in op de praktische kant en geeft onder andere talloze tips, voorbeelden en nuttige adressen.

Download:
Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals

Category: Uncategorized

money back guarantee