Het multiple sclerose formularium Cover

Het multiple sclerose formularium

ISBN/ASIN: 9789031351572,9789031365739 | 2008 | Dutch | pdf | 94/91 pages | 0.48 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Dr. E. A. C. M. Sanders (auth.) | Edition: 1

Dit formularium is bedoeld om een beknopt overzicht te geven van de behandelingen die tot op heden (2008) zijn ontwikkeld. De beknoptheid leidt tot een selectie van onderwerpen.Multipele sclerose is een chronische neurologische aandoening van de witte stof van het centrale zenuwstelsel. Het ziektebeeld werd in 1864 voor het eerst beschreven. De oorzaak van de aandoening is tot op heden nimmer opgehelderd. Desondanks zijn er behandelstrategieën ontwikkeld die de progressie van het ziektebeeld kunnen afremmen. De meest recent ontwikkelde middelen zijn immunomodulerende therapieën en het inzetten van monoclonale antilichamen.

Download:
Het multiple sclerose formularium

Category: Uncategorized

money back guarantee