Psychosociale zorg bij chronische ziekten: Klinische praktijk en effectiviteit Cover

Psychosociale zorg bij chronische ziekten: Klinische praktijk en effectiviteit

ISBN/ASIN: 9789031382309,9789031382316 | 2010 | Dutch | pdf | 207/209 pages | 0.76 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Dr. Jan P.C. Jaspers, Dr. Henriët van Middendorp (auth.) | Edition: 1

Psychosociale zorg voor mensen met een chronische ziekte heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tal van psychologische interventies zijn op hun effectiviteit getoetst. In dit boek, voor psychologen in de gezondheidszorg, wordt een breed scala van chronische somatische ziekten behandeld: MS, hart- en vaatziekten, darmziekten, respiratoire aandoeningen, reumatische aandoeningen, eczeem, diabetes mellitus, epilepsie en kanker. Per hoofdstuk wordt beschreven waaruit de psychosociale problematiek bestaat, welke interventies hiervoor zijn ontwikkeld en wat het effectonderzoek hiernaar heeft opgeleverd. Ook besteden de auteurs ruim aandacht aan ziektegenerieke onderwerpen, zoals psychoeducatie, zelfmanagement, leefstijlveranderingen, comorbiditeit en individuele verschillen. Het afsluitende hoofdstuk schetst een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Hiermee geeft dit boek een actueel overzicht van een zich snel ontwikkelend praktijk- en onderzoeksveld, dat een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte.

Download:
Psychosociale zorg bij chronische ziekten: Klinische praktijk en effectiviteit

Category: Uncategorized

money back guarantee