Het ADHD bij kinderen Formularium: Een praktische leidraad Cover

Het ADHD bij kinderen Formularium: Een praktische leidraad

ISBN/ASIN: 9789031351558,9789031365722 | 2009 | Dutch | pdf | 51/50 pages | 0.22 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Dr. N. J. Rommelse, Prof. dr. J. Oosterlaan (auth.) | Edition: 1

ADHD, voluit attention-deficit/hyperactivity disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiveit), is een aandoening die zich kenmerkt door een triade van symptomen, te weten extreme afleidbaarheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Steeds duidelijker wordt dat ADHD een heterogene stoornis is in termen van verschijningsvorm en etiologie. Daarom zullen de auteurs trachten niet alleen de standaard informatie te verschaffen, maar ook een kritische bespreking te geven voor wat betreft de symptomen, oorzaken en mogelijke behandelingen. Het betreft hier ADHD voorkomend in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jarigen, aangezien wetenschappelijk onderzoek en daarmee de kennis, voornamelijk betrekking heeft op deze leeftijdsgroep.Aangezien de primaire lezersgroep huisartsen is, wordt per hoofdstuk accent gelegd op die informatie die vooral van belang kan zijn voor huisartsen. Waar mogelijk wordt gerefereerd aan meta-analyses en overzichtsartikelen, zodat het formularium robuust vastgestelde wetenschappelijke inzichten weerspiegelt.

Download:
Het ADHD bij kinderen Formularium: Een praktische leidraad

Category: Uncategorized

money back guarantee