Praktische vaardigheden: voor aanvullende diagnostiek en therapie Cover

Praktische vaardigheden: voor aanvullende diagnostiek en therapie

ISBN/ASIN: 9789031388974,9789031388981 | 2012 | Dutch | pdf | 244/239 pages | 15.8 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Drs. T.O.H. de Jongh, Dr. J. Buis, Dr. H.E.M. Daelmans (auth.), Drs. T.O.H. de Jongh, Dr. J. Buis, Dr. H.E.M. Daelmans, Drs. M.J. Dekker, Drs. J.D. de Loor (eds.) | Edition: 1

In 45 hoofdstukken worden alle medische vaardigheden die studenten aan het einde van de studie moeten beheersen en waarbij instrumentarium nodig is, uniform en uitgebreid beschreven. Voorbeelden zijn bloed afnemen, infuus aanleggen, katheteriseren en een bloedneus behandelen. Per hoofdstuk komen aan de orde: de instrumenten en materialen, de stapsgewijze uitvoering, en de nazorg. Waar nodig volgt een uitleg waarom op een bepaalde manier gehandeld dient te worden.

Praktische vaardigheden is een aanvulling op Fysische diagnostiek, waarin de uitvoering en betekenis van lichamelijk onderzoek is beschreven. Fysische diagnostiek geldt als een van de belangrijkste standaardwerken voor het medisch onderwijs in Nederland en België.

De inhoud van Praktische vaardigheden sluit aan op de eindtermen voor de geneeskundeopleiding zoals die in het Raamplan 2009 zijn gesteld, aangevuld met informatie uit een behoefteonderzoek onder docenten en studenten. De uitgave is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing en op een consensus onder docenten in het vaardigheidsonderwijs.

Dit naslagwerk geeft, net als Fysische diagnostiek, kosteloos toegang tot een speciale website. Op de website van Praktische vaardigheden vindt u ruim 70 video´s waarop de uitvoering van bijna alle vaardigheden nauwgezet in beeld is gebracht. Onontbeerlijk voor het zich eigen maken van de vaardigheden.

Download:
Praktische vaardigheden: voor aanvullende diagnostiek en therapie

Category: Uncategorized

money back guarantee