Optyka w XV wieku: Miedzy nauka sredniowieczna a nowozytna = Fifteenth-century optics : between medieval and modern science Cover

Optyka w XV wieku: Miedzy nauka sredniowieczna a nowozytna = Fifteenth-century optics : between medieval and modern science

ISBN/ASIN: 8304020939,9788304020931 | 1986 | Polish | djvu | 190/194 pages | 9.24 Mb
Publisher: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich | Author: Grazyna Rosinska

Download:
Optyka w XV wieku: Miedzy nauka sredniowieczna a nowozytna = Fifteenth-century optics : between medieval and modern science

Category: Philosophy
Tags:

money back guarantee