Glossarium kwaliteit van zorg: Kernbegrippen uit de zorg in duizend- en eenvoud samengebracht Cover

Glossarium kwaliteit van zorg: Kernbegrippen uit de zorg in duizend- en eenvoud samengebracht

ISBN/ASIN: 9789031387304,9789031387311 | 2011 | Dutch | pdf | 158/162 pages | 0.65 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Jannes van Everdingen, Dunja Dreesens (auth.) | Edition: 1

In het eerste jaar van zijn bestaan (2009) verrijke en herijkte de Regieraad Kwaliteit van Zorg de Nederlandse gezondheidszorg met een zogenoemde Kwaliteitscanon, een woordenlijst van honderd trefwoorden plus omschrijvingen rond de kwaliteit van zorg. Dit jaar heeft de Regieraard de canon uitgebreid tot een veel completer overzicht. Meer dan duizend begrippen uit de wereld van de kwaliteit in de zorg zijn in deze uitgave alfabetisch gerangschikt.Opgenomen in dit boek zijn de kernbegrippen in het kwaliteitsbeleid, technieken van wetenschappelijk onderzoek, instanties, instituten, adviesorganen, toezichthouders en verenigingen die zich sterk maken voor de kwaliteit van zorg, relevante wetgeving, rechten en plichten van patient en zorgverlener, enkele Nederlandse tijdschriften en internationale classificatiesystemen.Wat ongewijzigd bleef, is de visie op deze woorden. Uitgangspunt is nog steeds dat het geheel geen 'prescriptief dictaat', maar een 'descriptief conglomeraat' is. Ofschoon de Regieraad het een glossarium noemt, is het veel meer geworden dan dat. Onontbeerlijk voor iedereen die zich bezighoudt met de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Download:
Glossarium kwaliteit van zorg: Kernbegrippen uit de zorg in duizend- en eenvoud samengebracht

Category: Uncategorized

money back guarantee