Onderzoek en behandeling van de hand – het polsgewricht Cover

Onderzoek en behandeling van de hand – het polsgewricht

ISBN/ASIN: 9789031348763,9789031370252 | 2006 | Dutch | pdf | 133/127 pages | 3.43 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Koos van Nugteren (auth.), Koos van Nugteren, Dos Winkel (eds.) | Edition: 1

De menselijke hand bedient tegenwoordig de meest veelzijdige apparaten en machines. Er worden daarbij handelingen uitgevoerd die tot voor kort in de evolutie van de mens niet voorkwamen. Dit heeft ertoe geleid dat bepaalde hand– en polsklachten sterk toenamen met als gevolg: een grote economische impact op kosten van de gezondheidszorg en uitkeringstelsels. Met de komst van computers zijn termen ontstaan als RSI en work related wrist problems; dit zijn klachten als gevolg van werkgerelateerde belastingen. De weefselspecifieke oorzaak wordt vaak niet gevonden. Toch kan sprake zijn van een duidelijk orthopedisch probleem. Dit boek geeft een overzicht van de meest voorkomende orthopedische aandoeningen van het polsgewricht. Twaalf casuïstiekbeschrijvingen geven een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met polsklachten. Relevante achtergrondinformatie wordt uitgebreid besproken en is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en foto's.

Download:
Onderzoek en behandeling van de hand – het polsgewricht

Category: Uncategorized

money back guarantee