KORT EN GOED GENOEG: Praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie Cover

KORT EN GOED GENOEG: Praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie

ISBN/ASIN: 9789031353156,9789031366354 | 2008 | Dutch | pdf | 217/206 pages | 0.62 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Marja van Aken-van der Meer (auth.) | Edition: 1

Psychotherapeuten zien zich gesteld voor een toenemende vraag naar kortere behandelingen van een bredere doelgroep, terwijl ze toch hun kwaliteit willen handhaven. Kortdurende groepspsychotherapie kan voor hen een antwoord zijn. Deze betrekkelijk nieuwe therapievorm biedt hun een prettige en energieke werkwijze die tegemoetkomt aan de huidige wens van veel cliënten om niet te lang in therapie te zijn en waarbij toch belangrijke resultaten kunnen worden bereikt.Kort en goed genoeg beschrijft deze nog jonge vorm van psychodynamische groepspsychotherapie, die effectieve elementen uit de groepspsychotherapie combineert met krachtige interventies uit McCullough's focale kortdurende individuele psychotherapie. Het boek behandelt de kernbegrippen 'focus' en 'limitering in tijd' alsmede de specifieke rol van de therapeut en geeft aanwijzingen over hoe therapeuten deze concepten doeltreffend kunnen hanteren. De schrijfster maakt duidelijk voor wie psychodynamische groepspsychotherapie effectief kan zijn en illustreert dit met vele praktijkvoorbeelden.Kort en goed genoeg geeft handvatten aan psychotherapeuten, inspireert hen en verruimt hun moge–lijkheden om met kortetermijngroepen te werken. De combinatie van theorie en praktijk stelt hen in staat zelf vorm te geven aan kortetermijngroepen in de eigen werksetting. Dit boek kan voorts een bron van informatie en inspiratie zijn voor wie als opleider of coach met groepen werkt. De gepresenteerde benadering is weten–schappelijk gefundeerd, gebaseerd op literatuuronderzoek en op de uitgebreide praktijkervaring van de auteur.

Download:
KORT EN GOED GENOEG: Praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie

Category: Uncategorized

money back guarantee