Samen werken aan perspectief: Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg Cover

Samen werken aan perspectief: Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg

ISBN/ASIN: 9789031385775,9789031385782 | 2011 | Dutch | pdf | 191/183 pages | 0.83 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Monique van de Mortel, Marije Valenkamp (auth.) | Edition: 1

Samen werken aan perspectief beschrijft een praktisch bruikbare methode voor het werken met jeugdigen die opgenomen zijn in een behandelgroep en hun ouders. De methode is gebaseerd op de meest recente theoretische inzichten en op de inzichten van evidence-based werken in de jeugdzorg. Er zijn drie pijlers voor de hulpverlening: het werken aan perspectief, doelgericht werken en samen werken met en ten behoeve van ouders en jeugdigen. De behandeling wordt in fasen aangeboden. Per fase worden doelen gesteld. De auteurs beschrijven vele behandelingsmiddelen en hoe het gewenste groepsklimaat en de begeleiding van de ouders vorm krijgen. Zij geven advies over aanvullende trainingsmodules, de inrichting van de ruimte, de samenwerking met ketenpartners en de houding en competenties van de medewerkers.

Download:
Samen werken aan perspectief: Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg

Category: Uncategorized

money back guarantee