De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag: Gezondheidswetgeving in de praktijk Cover

De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag: Gezondheidswetgeving in de praktijk

ISBN/ASIN: 9789031353088,9789031366316 | 2008 | Dutch | pdf | 341/335 pages | 1.53 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Mr. C.C. Beerepoot (auth.) | Edition: 1

De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 betekende een drastische wijziging van het zorgstelsel in Nederland. Twee jaar later kan worden gesteld dat deze operatie geen grote problemen heeft opgeleverd. De betaalbaarheid van de zorg is gehandhaafd en tegelijkertijd is de toegankelijkheid van de zorg voor eenieder gewaarborgd. Inmiddels is de regelgeving op een aantal punten aangepast. Deze tweede, herziene druk van De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag biedt een geheel geactualiseerd overzicht van de wordingsgeschiedenis, het juridische instrumentarium en het juridisch kader van de Zorgverzekeringswet. De meest ingrijpende amendementen van de zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag worden besproken. Daarnaast komen alle actuele wijzigingen en aanvullingen in de regelgeving aan bod en wordt uitvoerig ingegaan op aanverwante wetgeving, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet op het financieel toezicht en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Download:
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag: Gezondheidswetgeving in de praktijk

Category: Uncategorized

money back guarantee