Standaarden advisering borstvoeding Cover

Standaarden advisering borstvoeding

ISBN/ASIN: 9789031341443,9789031375783 | 2003 | Dutch | pdf | 118/115 pages | 0.58 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Peter Gijsbers (auth.) | Edition: 1

De NVJG heeft het initiatief genomen tot de totstandkoming van het boek Standaarden borstvoeding omdat in Nederland in de laatste jaren een negatieve ontwikkeling met betrekking tot het geven van borstvoeding zichtbaar wordt. Het blijkt dat moeders van pasgeborenen minder vaak dan vroeger voor borstvoeding kiezen en dat het geven ervan minder lang wordt volgehouden.Nog een argument om aan dit onderwerp aandacht te besteden, is het feit dat uniformiteit ontbreekt in de begeleiding door hulpverleners aan ouders die kiezen voor borstvoeding. Deze uniforme begeleiding is onontbeerlijk voor het welslagen van borstvoeding.Het boek bevat verscheidene bijlagen, met onder meer een volledig overzicht van de leden van de werkgroep en meewerkende organisaties. Ook de internationale stand van zaken komt aan de orde, met onder meer informatie over de WHO– en UNICEF–verklaringen over de bescherming van borstvoeding.

Download:
Standaarden advisering borstvoeding

Category: Uncategorized

money back guarantee