π Complexes of Transition Metals Cover

π Complexes of Transition Metals

ISBN/ASIN: 9783540057284,9783540371151,3540057285,0387057285 | 1972 | English | pdf | 185/182 pages | 2.68 Mb
Publisher: Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Author: Priv.-Doz. Dr. Günter Häfelinger (auth.) | Edition: 1

Download:
π Complexes of Transition Metals

Category: Uncategorized

money back guarantee