De partiële gebitsprothese Cover

De partiële gebitsprothese

ISBN/ASIN: 9789031375752,9789031375769 | 2010 | Dutch | pdf | 146/146 pages | 5.34 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Prof. dr. N. H. J. Creugers, Prof. dr. C. de Baat (auth.), Prof. dr. N. H. J. Creugers, Dr. D. J. Witter, Prof. dr. C. de Baat, Dr. H. M. A. M. Keltjens (eds.) | Edition: 3

Dit boek bestaat uit zeventien hoofdstukken, waarvan zestien in artikelvorm. Deze 'artikelen' betreffen compacte verhandelingen, gebaseerd op recente evidence-based inzichten rondom klinisch relevante thema's. De aandacht gaat hierbij meer uit naar biologische aspecten van verlies en vervanging van gebitselementen dan naar de technische aspecten van prothetisch werk.

Ook de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt belicht. Die kan immers ertoe bijdragen – samen met een goede interactie tussen zorgvrager en zorgverlener – dat een functionele dentitie het gehele leven behouden blijft. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat dit boek speciale aandacht besteedt aan juist deze verantwoordelijkheid en interactie.

Volledigheidshalve bevat het zeventiende hoofdstuk een korte geïllustreerde beschrijving van een aantal klinische stappen bij de vervaardiging van frameprothesen.

Download:
De partiële gebitsprothese

Category: Uncategorized

money back guarantee