Mondchirurgie voor tandartsen Cover

Mondchirurgie voor tandartsen

ISBN/ASIN: 9789031362424,9789031376858 | 2009 | Dutch | pdf | 204/201 pages | 6.28 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: prof. dr. P. J. W. Stoelinga, dr. J. J. A. Brouns, prof. dr. M. A. W. Merkx (auth.) | Edition: 2

Tegenwoordig vervullen tandartsen steeds vaker aanvullend de rol van mondarts. Terwijl zij een deel van hun 'routineuze' werk aan mondverzorgers en mondhygiënisten delegeren, houden zij zich steeds vaker bezig met complexe gevallen en mondchirurgie. Deze ontwikkeling is reeds zichtbaar in het onderwijs, waarin mondziekten en kaakchirurgie een belangrijkere positie hebben ingenomen.Mondchirurgie voor tandartsen speelt in op deze ontwikkeling. Deze tweede druk dient als leidraad voor de tandarts-algemeen practicus die zich (meer) wil toeleggen op de mondchirurgie. Het boek gaat uitgebreid in op de anamnese van de patiënt en op ziekten en afwijkingen die van invloed op het behandelplan kunnen zijn. Verder geeft het boek met behulp van kleurenfoto's en stapsgewijze instructies een duidelijk overzicht van de chirurgische tandtechnieken die in de algemene tandartspraktijk kunnen worden uitgevoerd.Mondchirurgie voor tandartsen is bedoeld voor tandartsen met belangstelling voor mondchirurgie. Daarnaast is het ook een leerboek voor studenten tandheelkunde.

Download:
Mondchirurgie voor tandartsen

Category: Uncategorized

money back guarantee