Praktijkboek dementiezorg: Van Achterdocht tot Zwerfgedrag Cover

Praktijkboek dementiezorg: Van Achterdocht tot Zwerfgedrag

ISBN/ASIN: 9789031385683,9789031385690 | 2010 | Dutch | pdf | 352/343 pages | 1.60 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Ronald Geelen (auth.) | Edition: 1

Een begeleider van bewoners met dementie krijgt te maken met hun uiteenlopende stemmingen en gedragingen. Zoals angstig en agressief gedrag, gevoelens van rouw en dwalen. Dit boek gaat in op deze en andere onderwerpen, en geeft voorbeelden van de mensen die ermee kampen in de vorm van herkenbare portretten. De wisselwerking tussen bewoner en begeleider wordt belicht, waarbij tips volgen om de moeilijkheden in stemming en gedrag te hanteren. Het daarvoor aangereikte stappenplan is een krachtig hulpmiddel bij het opstellen van adviezen en zorgplannen. De schrijftaal is begrijpelijk, de inhoud gebaseerd op veel praktijkervaring.

Download:
Praktijkboek dementiezorg: Van Achterdocht tot Zwerfgedrag

Category: Uncategorized

money back guarantee