Modern Chinese Medicine Volume 1 Chinese Surgery: A comprehensive review of surgery in the People’s Republic of China Cover

Modern Chinese Medicine Volume 1 Chinese Surgery: A comprehensive review of surgery in the People’s Republic of China

ISBN/ASIN: 9789401089685,9789400955981 | 1984 | English | pdf | 387/387 pages | 23.7 Mb
Publisher: Springer Netherlands | Author: Rui-tu Ran, Lu-jia Xiao, Chun-ye Lin, Wen-miao Han, Kai-Xian Fang, Zhao-ting Li (auth.), He-guang Wu, Rui-tu Ran (eds.)

Download:
Modern Chinese Medicine Volume 1 Chinese Surgery: A comprehensive review of surgery in the People’s Republic of China

Category: Uncategorized

money back guarantee