Handboek persoonlijkheidspathologie Cover

Handboek persoonlijkheidspathologie

ISBN/ASIN: 9789031361120,9789031368211 | 2009 | Dutch | pdf | 613/598 pages | 4.13 Mb
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum | Author: Thomas Rinne, Willie Langeland (auth.), dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Prof. dr. R. Verheul, Drs. W.M. Snellen (eds.) | Edition: 2

Het Handboek persoonlijkheidspathologie is, zeker in het Nederlandse taalgebied, het enige in zijn soort. Het voorziet in een behoefte omdat de ontwikkelingen op dit gebied een hoge vlucht hebben genomen, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Al langere tijd staat de as ii van de dsm-iv ter discussie omdat deze onvoldoende recht doet aan de heterogeniteit binnen groepen cliënten met een en dezelfde persoonlijkheidsstoornis.De visie achter deze uitgave is een brede en geïntegreerde kijk op persoonlijkheidspathologie. Het handboek bestrijkt dan ook het gehele terrein van de (complexe) persoonlijkheidspathologie en -problematiek.Vele experts hebben vanuit uiteenlopende referentiekaders en diagnostische en behandelmethodieken een bijdrage geleverd aan dit boek, vanuit de recente wetenschappelijke bevindingen en inzichten. Hierdoor ontstaat een rijk overzicht van de huidige state of the art van het domein van de persoonlijkheidspathologie.Zo wordt ruim aandacht besteed aan de invloed van gen-omgevingstransactie op het ontstaan van persoonlijkheidspathologie en aan neurofysiologische correlaten van persoonlijkheidspathologie. Ook is aandacht voor de voorlopers van ernstige persoonlijkheidsproblematiek in de vroege ontwikkeling van het kind.

Download:
Handboek persoonlijkheidspathologie

Category: Uncategorized

money back guarantee